MENU

Program Schedule

Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 चलचित्रका गीत
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 07:30 उज्यालो फल्चा
07:30 – 08:00 मत अभिमत
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल(राजनीति)
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 चलचित्रका गीत
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक गीत प्रवाह
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 15:40 बदलिंदो नेपाल(कृषि):पुन: प्रसारण
15:40 – 16:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
16:00 – 17:00 नवीन संगीत
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 माइतीको सन्देश
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीत
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 20:00 नेपाली सदावहार गीतहरु
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 माइतीको सन्देश(पुन:प्रसारण)
22:40 – 23:00 पुराना गीत
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी सदाबहार गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:06 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 07:30 उज्यालो फल्चा
07:30 – 08:00 साझा बोली
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल(संघियता)
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 नविन संगीत
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
16:00 – 16:30 पुराना हिन्दी गीतहरु
16:30 – 17:00 बलियो घर:पुन:प्रसारण
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(सुशासन)
18:00 – 18:10 नेपाल खबर
18:10 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 नेपाली सुगम गीतहरु
19:30 – 20:00 रुपान्तरण
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(सुशासन)_पुन:प्रसारण
22:40 – 23:00 पुराना गीतहरु
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 चलचित्रका गीत
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 04:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा On Air Program
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 देश परदेश
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 चलचित्रका गीत
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक गीत प्रवाह
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 आधुनिक गीतहरु
16:00 – 17:00 पुराना हिन्दी गीतहरु
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(यात्रा)
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी १
19:30 – 20:00 नेपाली आधुनिक गीत
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 श्रुति संवेग
22:00 – 22:40 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(यात्रा)_पुन:प्रसारण
22:40 – 23:00 पुराना गीतहरु
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 नेपाली सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल (अर्थ)
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 चलचित्रका गीतहरु
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक गीत प्रवाह
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 देश परदेश
16:00 – 17:00 गाउँबस्तीका सुस्केरा
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 स्पोर्टस् वीक्
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी १ (पुनः प्रसारण)
19:30 – 20:00 बालिका हाम्रो सरोकार
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 बुलबुल
22:00 – 22:40 स्पोर्टस् वीक्(पुन: प्रसारण)
22:40 – 23:00 पुराना गीतहरु
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 पानी र सरसफाई
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 सडक र सवारी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 गाउँबस्तीका सुस्केरा
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 बदलिंदो नेपाल (अर्थ)
16:00 – 17:00 पुराना हिन्दी गीतहरु
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 एघार छपन्न
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 20:00 नेपाली सुगम गीतहरु
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 अजर अमर गीतहरु
22:00 – 22:40 एघार छपन्न पुनः प्रसारण
22:40 – 23:00 पुराना गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 नेपाली सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 08:00 उज्यालो फल्चा
08:00 – 08:20 नेपाल खबर स्थानीय
08:20 – 09:00 बदलिंदो नेपाल
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 सडक र सवारी
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक गीत प्रवाह
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 16:00 पानी र सरसफाई
16:00 – 17:00 पुराना हिन्दी गीतहरु
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(निगरानी)
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
18:30 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी २
19:30 – 20:00 लिवर्डको चौतारी
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:45 प्रकृति
20:45 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 श्रुति संवेग
22:00 – 22:40 हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(निगरनी)_पुन:प्रसारण
22:40 – 23:00 पुराना गीतहरु
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु
Time Program
00:00 – 01:00 नेपाली सुगम गीतहरु
01:00 – 02:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
02:00 – 03:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
03:00 – 04:00 हिन्दी गजलहरु
04:00 – 05:00 नेपाली सुगम गीतहरु
05:00 – 05:05 शुभारम्भ
05:05 – 06:00 उज्यालो संगीत
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 07:30 उज्यालो फल्चा
07:30 – 08:00 विपद सरोकार
08:00 – 08:20 नेपाल खबर
08:20 – 09:00 सुनाखरी
09:00 – 09:10 नेपाल खबर
09:10 – 10:00 चलचित्रका गीतहरु
10:00 – 10:10 नेपाः बुखँ
10:10 – 11:00 लहना
11:00 – 12:00 लोक गीत प्रवाह
12:00 – 12:10 नेपाल खबर
12:10 – 13:00 नेपाली पप प्रवाह
13:00 – 14:00 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:00 – 14:05 कार्यक्रम जानकारी तालिका
14:05 – 14:30 नयाँ हिन्दी गीतहरु
14:30 – 15:00 नेपाली सुगम गीतहरु
15:00 – 15:10 नेपाल खबर
15:10 – 15:30 आधुनिक गीतहरु
15:30 – 16:00 बालिका हाम्रो सरोकार
16:00 – 17:00 पुराना हिन्दी गीतहरु
17:00 – 17:20 नेपाल खबर
17:20 – 18:00 मनोजिज्ञासा
18:00 – 18:15 नेपाल खबर
18:15 – 19:00 नेपाली आधुनिक गीतहरु
19:00 – 19:15 रेडियो नेपाल पुरा खबर
19:15 – 19:30 मैसरी सुनाखरी २ (पुनः प्रसारण)
19:30 – 20:00 बलियो घर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 21:15 लोक गीतहरु
21:15 – 22:00 एकल कविता वाचन
22:00 – 22:40 नेपाली सुगम गीतहरु
22:40 – 23:00 पुराना गीतहरु
23:00 – 00:00 लोक गीतहरु

UNN Coverage

UNN programs can be accessed across the country through the FM signals of UNN network radio partners.  It's news and current affairs programs reach most areas of country where FM service is available. Listeners in the Kathmandu Valley and surrounding areas can listen to UNN programs through FM 90 MHz, Communication Corner's own FM frequency.

View Coverage Map

Infrastructure

CC owns a four and half storied building which has fully 4 digital and analogue studios facilities to produce, distribute and support for broadcast related activities. Equipped with Mobile broadcast VAN (live and record from field using VSAT) technology and other technology (Interactive Voice Response System and Tieline) to coordinate field based production and broadcast with toll free telephone facilities provide an unique opportunities to the CC team. 

The building is built specially for radio stations with state of art technology, including earth quake resisting and run with sustainable water collection and power supply system with solar panel, installed at the roof of building. CC has been using solar system to avoid the power cuts and also have generator, city line as back of power source. Four digital studies, more than 50 computers, digital recorders, satellite and FM transmission equipments, vehicles are well placed for smooth operations of office for more than 60 people who work together in a team. 

Read More