MENU

Online radio streaming is powered by SoftNEP

  • On Air हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल(यात्रा) (17:20 – 18:00)
  • नेपाल खबर 18:00 – 18:15
  • संगीत सम्मोहन 18:15 – 19:00
  • रडियो नेपाल पुरा खबर 19:00 – 19:15
  • मैसरी सुनाखरी १ 19:15 – 19:30

Download Ujyaalo App

Android iOS